Psychiaters en psychologen

Ons team bestaat uit twee psychiaters (dr. Kris Noppe en dr. Natalie Paul) en drie psychologen (Babet Nulens, Laura Bex en Dorien Borms). Het intakegesprek vindt bij een van deze personen plaats, waarna u - afhankelijk van de aard van uw hulpvraag - aan een vaste behandelaar in ons team wordt toegewezen, die u tijdens uw behandeling zal opvolgen. In de regel is dit degene bij wie u een eerste afspraak hebt vastgelegd.


Dr. Kris Noppe
Psychiater
Dr. Natalie Paul
Psychiater
Laura Bex
Psycholoog

Dr. Kris Noppe studeerde af als arts in 1996 (KUL) en promoveerde tot psychiater in 2001 (KUL). Hij volgde een Postuniversitaire Opleiding Cognitieve Gedragstherapie (UIA, 1998-2001). In 2002 startte hij met een psychiatrische solopraktijk in de Palmstraat te Hasselt, die in 2010 verhuisde naar de Zestien-Bundersstraat 30 (Hasselt). In 2011 werd deze solopraktijk omgevormd tot de psychiatrische groepspraktijk Mens Sana.

Hij is verder sedert 2001 verbonden aan het Medisch Centrum St. Jozef te Munsterbilzen waar als afdelingspsychiater van zorgeenheid Emergo werkt (doelgroep volwassenen, zorgprogramma psychotische en bipolaire gevoeligheid), en voorheen ook afdelingspsychiater was in het zorgprogramma crisis- en urgentie en zorgprogramma angst en depressie.
Sinds 2013 is hij ook psychiater in de mobiele teams aan huis van het Noolim-netwerk (actueel in het mobiel team voor langdurige en aanklampende zorg Kemp & Duin en voorheen in het mobiel crisisteam).

Dr. Natalie Paul is afkomstig van Zuid-Afrika. Ze voltooide haar studies algemene geneeskunde (arts) in 2009 aan de universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika) en werkte van 2009 tot 2013 als huisarts. Aan diezelfde universiteit was zij assistente psychiatrie van 2013 tot 2018.

In 2018 promoveerde zij tot psychiater waarna zij tot 2020 verbonden was aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Weskoppies in Pretoria.

In 2020 emigreerde ze met haar gezin naar België. Sindsdien werkt zij als psychiater in het Medisch Centrum St. Jozef te Munsterbilzen, waar zij afdelingspsychiater is van zorgeenheid Orbis (doelgroep volwassenen, zorgprogramma emotie- en gedragsregulatie). Daarnaast is zij ook liaisonpsychiater in het AZ Vesalius te Tongeren.

In oktober 2021 verwelkomden wij haar als nieuwe collega in ons Mens Sana-team.

De moedertaal van dr. Paul is het Afrikaans (onze Zuid-Afrikaanse zustertaal). Zij is vloeiend Afrikaans- en Engelstalig, spreekt Nederlands met een Afrikaans accent en verstaat het perfect.

Laura Bex studeerde in 2014 af als master in de Psychologie (VUB). Na haar studies hielp ze met de uitbouw van een project rond traumatherapie voor voormalige kindsoldaten in Uganda. Na haar terugkeer deed ze werkervaring op in het psychiatrisch ziekenhuis Asster. Hier werkte ze eerst als patiëntenbegeleidster en vervolgens als psychologe op de afdeling voor mensen met een seksuele gedragsstoornis. Hierop aansluitend ging zij aan de slag als klinisch psychologe in een ambulant centrum gespecialiseerd in verslavingsproblematiek. In april 2017 maakte zij de overgang naar het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Rekem, waar zij als psychologe werkt op een forensische afdeling voor langdurige zorg. Laura nam haar start als psychologe bij Mens Sana in 2019. Zij volgde een postgraduaat psychodiagnostiek (Thomas More) en volgt momenteel de postuniversitaire opleiding Cognitieve Gedragstherapie (KUL).

  Psycholoog Babet Nulens   
Dorien Borms
Psycholoog
Babet Nulens
Psycholoog
 
Dorien Borms studeerde af als klinisch psychologe in de levenslooppsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel in 2019. Als stagiaire deed zij ervaring op in het Universitair Psychiatrisch Centrum te Kortenberg op een residentiële opnamedienst voor stemmingsproblematieken. Dorien nam haar start in de groepspraktijk Mens Sana in 2020. Tevens is zij als psychologe verbonden aan een multidisciplinaire groepspraktijk in Wijchmaal. Dorien werkt niet volgens één specifiek therapeutisch kader, maar combineert elementen uit verschillende stromingen en benaderingen zoals het (cognitief) gedragstherapeutisch kader, de cliënt-gerichte stroming en de oplossingsgerichte stroming.

 

Babet Nulens studeerde in 2014 af als klinisch psycholoog in de levenslooppsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij heeft tevens acht jaar werkervaring als Master in de criminologie. In 2015 werkte zij als psycholoog op de verslavingsafdeling van het Medisch Centrum Munster Bilzen. Vervolgens startte ze in 2016 als psycholoog in de groepspraktijk Mens Sana. Momenteel is ze ook werkzaam binnen het Algemeen Ziekenhuis Maas en Kempen waar ze lid is van het multidisciplinaire obesitasteam en patiënten begeleidt tot gezondere leefgewoontes. Babet vertrekt vanuit de therapeutische relatie en is in het bijzonder geïnteresseerd in cognitieve, gedragstherapeutische -en oplossingsgerichte technieken.